ABC DENETİM, şirketlerin değişen ihtiyaçları karşısında, rekabet ettikleri değişik sektörlerde ve piyasalarda onları geleceğe taşıyacak, vizyon ve hedeflerine ulaştıracak stratejilerin oluşturulmasında, yönetilmesinde ve stratejik olarak uygulamanın her safhasında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.Başarılı şirketler müşteri bağlılığını ve çalışan bağlılığını üst düzeyde sağlayabilen, hissedar değerini yükselten, sürdürülebilir ve güçlü finansal yapıya sahip, operasyonel olarak verimli ve etkin çalışabilen ve büyümeyi yönetebilen şirketlerdir.

Başlıca sunmuş olduğumuz hizmetler:

 1. Mali teşviklerin takibi ve sağlanması konusunda danışmanlık
 2. Yatırım projeleri hususunda danışmanlık,
 3. Halka Açılmaya yönelik işlemler,
 4. İç denetim sistemleri kurma,
 5. Şirket satın alma, devir, birleşme ve bölünmelerinde danışmanlık,
 6. Hisse değerlemeleri yapma,
 7. Karlılık ve maliyet analizi raporları hazırlama,
 8. Şirket kuruluş hizmetleri,
 9. Şirket ana sözleşmelerinde değişiklik,
 10. Yabancı uyruklu şirketler için Türkiye’de şube ve irtibat bürosu kurulması alanında hizmetler vermektedir.

ABC DENETİM olarak sürekli daha iyi hizmet sunmak, farklı yaklaşımlar ile ihtiyaçları karşılamak ve müşterilerimizin ekiplerini de eğiterek projelerin kurum içinde sürdürülebilir bir operasyona dönüşmesini sağlamak başlıca hedeflerimizdendir.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tespit ederek işletme, operasyon, teknoloji, insan kaynakları dönüşümlerinde etkin çözümler sunmakta ve onları bu dönüşüm süresince destekleyerek yol göstermekteyiz. Müşterilerimiz için bu bağlamda istekli, deneyimli, bilgili ve özel uzmanlık alanlarına sahip danışmanlarımızla kişisel hizmetler geliştirmekteyiz.

Şirketlerin yönetim danışmanlığı kapsamında yeniden yapılandırılması kapsamında sunduğumuz hizmetleri başlıcaları şunlardır:

Kurumsal Strateji Belirleme

 1. Kurumsal Durum Değerlendirmesi
 2. Yönetsel Sorunların Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi
 3. Karar Süreçlerinin ve İş Süreçlerinin Analizi
 4. Organizasyonel Yapının Yeniden Kurulması
 5. Yönetsel Sistemlerin Yeniden Kurulması
 6. İş Süreçlerinin Yeniden Kurulması
 7. Yönetmelik, Prosedür ve İş Akışlarının Oluşturulması
 8. Kurum Kültürünün Oluşturulmasına Yönelik Yaklaşımların Belirlenmesi
 9. Değişim Yönetimi
 10. Projelerin Hayata Geçirilmesine Yönelik Danışmanlık Hizmetidir.

Turquality Programı kapsamında akredite olan PROGROUP EĞİTİM’in çözüm ortağı olan ABC Denetim, müşterilerine bu alanda da danışmanlık hizmetini profesyonel olarak sunmaktadır. Biliyoruz ki, müşterilerimiz gelişen her piyasa itibar kazanması ve vizyonlarının ön plana çıkması aynı zamanda bizim de başarımız olacaktır. Büyük kazançlar büyük düşünen ve doğru adımları doğru zamanda atan firmalar için geçerlidir. Bu konuda müşterilerimizin her zaman doğru adımlarını atmasını sağlayacak profesyonel ekibe ve kalite hizmete sahiptir. Bizler de büyük düşünüyor, büyük düşünmeyi öğretiyoruz. Görevimizi sorun çözmekten çok, sorun çıkmasını engelleyecek bir sistem inşa etmek ve şirketlerin geleceğine ışık tutmaktır.