Mali durum tespiti, işletmelerin vergisel ve hukuksal risklerinin tespit edilmesi açısından, vergi zaman aşımı süresine henüz girmemiş olan son beş hesap döneminin denetimini içermektedir. Özellikle geçmişte vergi danışmanlığı ve bağımsız denetim hizmeti almamış olan işletmeler, vergi idaresi ile yaşayabilecekleri muhtemel olumsuzlukların boyutunu anlamak açısından durum tespiti yaptırmaktadır. Türkiye’de işletmeler her an vergi idaresinin incelemesi riski altındadır. Söz konusu incelemelerin mali boyutu bazen çok ağır olabilmektedir.

ABC DENETİM siz değerli müşterilerine konusunda uzman ekibiyle satın alma, birleşme ve devir öncesinde hedef şirketin alıcı şirket tarafından daha detaylı olarak değerlendirilebilmesi amacıyla bu hizmeti sunmaktadır.

Bu kapsamda:

  1. Tüm satış faturaları ve irsaliyeleri incelenmekte,
  2. Vergi dairesi, SGK gibi tüm kamu kurumlarına verilen beyanname ve bildirgeler incelenmekte,
  3. Diğer işletmeler ve Kamu Kurumları ile olan ihtilaflı konular değerlendirilmekte,
  4. İşletmenin yasal defter ve belgelerinin mevcudiyeti ve saklama koşulları tespit edilmekte,
  5. İşletmenin müşteri ve satıcılar ile olan önemli sözleşmeleri incelenmekte,
  6. Şirket varlıklarının gelecekte şirkete fayda sağlayıp sağlayamayacağı araştırılmakta (değer düşüklüğü veya değersiz olanların tespiti),
  7. Şirket yükümlülüklerinin eksiksiz olarak kayıtlarda yer aldığının tespiti yapılmaktadır.
  8. Durum tespiti yaptıran işletmeler risklerini detaylı bir şekilde öğrenmekte ve risk yönetimini bu bilinçle yapma imkanını sunmaktadır.