ABC DENETİM olarak müşterilerimizle işbirliği içinde, onlarla aynı hedefleri paylaşarak daha yüksek performansa ulaşabilmelerine destek olmaktayız. Profesyonel çalışma anlayışımızı oluşturan pek çok farklı prensibin temel amacı, müşterilerimizin beklentilerini karşılayabilmek ve onlara değer katan hizmetleri sunabilmektir. Müşterilerimizin ihtiyaçları ve onlar için gerçekleştirdiğimiz adımlar daima firmamızın ihtiyaçlarından önde gelmektedir. Performansımızın ölçüsü müşterilerimizin başarısıdır.

Bütçe ve planlama, bugün işletmelerin yönetilmesinde ve performans değerlemede en önemli araçlardan biri durumundadır. Kısaca, geleceğin tahmin edilmesi ve planlanması olarak adlandırılan bu plan belirli dönemlerde kontrol edilerek, işletmenin belirlenen hedefler doğrultusunda yoluna devam edip etmediğini gösteren önemli bir araçtır. Aslında bir gemi için pusula ne anlama geliyorsa işletmeler içinde bütçe o anlama gelmektedir.

Özellikle bütçe ve planlamanın eksikliği nedeniyle nereye doğru gittiğini bilmeyen işletmelerin, ciddi anlamda yükümlülüklerini yerine getirememe problemiyle karşılaşabileceği, hatta iflasa kadar gidebileceği hayatımızın önemli gerçeklerinden birisidir.

ABC Bütçe ve Planlama Ekibi olarak bilgi birikimimiz ve tecrübemizle sizin yanınızda olmaya ve size rehberlik etmeye hazırız.

Başlıca uygulanacak Bütçe ve Planlama Çalışmalarımız ise şunlardır:

 • Bütçe Ve Planlamaya İlişkin Genel Eğitim
 • Bütçelenecek Ürünlerin Tespit Edilmesi
 • Varsayım Raporu
 • Satış Bütçesi
 • Üretim Bütçesi
 • Direkt İşçilik Giderleri Bütçesi
 • Direkt İlk Madde Ve Malzeme Bütçesi
 • Genel Üretim Giderleri Bütçesi
 • Stok Bütçesi
 • Satın alma Bütçesi
 • Satılan Malın Maliyeti Bütçesi
 • Masraf Bütçeleri-Gider Merkezleri Bazında
 • Yatırım Bütçesi
 • Proforma Gelir Tablosu
 • Proforma Nakit Bütçesi
 • Proforma Bilânçonun düzenlenmesidir.