Skip to main content Skip to search
1 (477)
Slide2 (4)
slide2 (12)
Slide2 (5)
slide1 (11)
Slide2 (10)
slide1 (9)
Slide2 (1)
Slide2 (7)
Slide2 (3)
Slide2 (2)
slide1 (5)
slide1 (8)
slide1 (13)
slide1 (15)
slide1 (1)
1 (334)
Slide2 (9)
slide1 (14)
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
 

BAŞLICA HİZMETLERİMİZ

Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, halka açık şirket finansal tabloları için Kurulca belirlenmiş veya kabul edilmiş finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve doğruluğu konusunda, makul güvence sağlayacak yeterli…

Tam Tastik ve KDV İade İşlemleri

Tam Tasdik denetimi işletmelerin yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının doğru saptanabilmesi için yapılan bir denetim türüdür.Yıl boyu sürer ve olası hata ve noksanlar yıl içinde düzeltilir. Biten yılın sonuçları, Yeminli Mali Müşavir tarafından ertesi yılın 6. ayının sonuna kadar…

Finansal Yönetim Danışmanlığı

ABC DENETİM, şirketlerin değişen ihtiyaçları karşısında, rekabet ettikleri değişik sektörlerde ve piyasalarda onları geleceğe taşıyacak, vizyon ve hedeflerine ulaştıracak stratejilerin oluşturulmasında, yönetilmesinde ve stratejik olarak uygulamanın her safhasında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.Başarılı şirketler müşteri bağlılığını ve çalışan bağlılığını üst düzeyde sağlayabilen,…

Şirket Değerlemesi ve Satınalma İşlemleri

Mali durum tespiti, işletmelerin vergisel ve hukuksal risklerinin tespit edilmesi açısından, vergi zaman aşımı süresine henüz girmemiş olan son beş hesap döneminin denetimini içermektedir. Özellikle geçmişte vergi danışmanlığı ve bağımsız denetim hizmeti almamış olan işletmeler, vergi idaresi ile yaşayabilecekleri muhtemel…

Bütçe Planlama

ABC DENETİM olarak müşterilerimizle işbirliği içinde, onlarla aynı hedefleri paylaşarak daha yüksek performansa ulaşabilmelerine destek olmaktayız. Profesyonel çalışma anlayışımızı oluşturan pek çok farklı prensibin temel amacı, müşterilerimizin beklentilerini karşılayabilmek ve onlara değer katan hizmetleri sunabilmektir. Müşterilerimizin ihtiyaçları ve onlar için…

Muhasebe Denetimi ve Outsource

ABC DENETİM, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelere, faaliyetlerine yeni başlayan, çok hızlı büyüyen veya kurucu ortak tarafından yönetilen işletmelere kapsamlı muhasebe ve mali işler yönetimi hizmetlerini yurtiçi ve yurtdışı bilgi ve tecrübesini teknolojik yenilikler ile birleştirerek…

Hesaplamalar

Referanslarımız